Profil firmy

 

Úvodní stránka
Profil firmy
Obory činnosti
Reference
Kontakty

 

 

Firma byla založena v roce 1992 v Trutnově. Její náplní je projektová, inženýrská a realizační činnost ve stavebnictví, specializovaná na technická zařízení budov, inženýrské sítě a zásobování teplem.

Firma dodává zákazníkům komplexní služby -  vypracování studie,  projektovou přípravu včetně zajištění inženýrské činnosti, dodávku a montáž zařízení a jeho uvedení do provozu.

Specializuje se na návrhy a realizace zásobování teplem stávajících a nových objektů, provozoven a průmyslových závodů včetně zdrojů tepla a přívodu topných medií, zejména zemního plynu.

Specializuje se na kompletní projektovou přípravu inženýrských sítí pro zastavovaná území, včetně zajištění  inženýrské činnosti.

Pracovníci firmy poskytují bezplatně odborné informace v oboru technického zařízení budov,  inženýrských sítí, zásobování teplem a plynofikací. Celou svou činností se snaží vytvářet novou kvalitu v zásobování energiemi s důrazem na minimalizaci provozních nákladů navrhovaných zařízení a zjednodušení obsluhy provozu těchto zařízení.

Firmu tvoří v současnosti projekční a realizační středisko. Zakázky realizuje svými pracovníky nebo subdodávkami specializovaných prací. Má vlastní projektanty v oboru technického zařízení budov (zdravotní technika, rozvody plynu, vytápění, větrání) a inženýrských sítí (plynovody, kanalizace, vodovody, rozvody tepla). Montážní práce provádí firma pomocí ověřených spolupracujících firem v oborech topenářství, plynárenství, elektroinstalace a měření a regulace.

Sídlo firmy, projekce, příprava a realizace zakázek jsou ve firemní budově v centru Trutnova.  Skladové prostory jsou v samostatném objektu v průmyslové části města.

 Organizace firmy

Úvodní stránka | Profil firmy | Obory činnosti | Reference | Kontakty

Tento server byl naposledy aktualizován dne 28. 07. 2009