Inženýrské sítě

Úvodní stránka ] Projekce a inženýrská činnost ] Systémy zásobování teplem ] Technické zařízení budov ] [ Inženýrské sítě ] Partner VČP, a. s. ]

 

 

   

Firma se specializuje se na kompletní projektovou přípravu inženýrských sítí pro zastavovaná území i pro nově připravované stavby. Zpracovává přípravu rekonstrukce a přeložky inženýrských sítí.

Zhotovuje kompletní projektové podklady všech inženýrských sítí včetně koordinace s projekty inženýrských sítí samostatně zpracovávaných (provozovateli některých sítí).

Projekční středisko zpracovává všechny stupně projektové přípravy od studie po projekt stavby včetně kompletní inženýrské činnosti a stanovení nákladů stavby.

Firma provádí inženýrskou činnost při přípravě staveb - zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- venkovní kanalizace a vodovod

- venkovní rozvody tepla (teplovody, horkovody, parovody)

- NTL a STL plynovody

- VTL plynovody a regulační stanice plynu

- rozvody elektrické energie

- veřejné osvětlení

- rozvody komunikační

 

- kanalizační a vodovodní přípojky objektů

- malé čistírny odpadních vod

- přípojky rozvodů tepla

 

Úvodní stránka | Projekce a inženýrská činnost | Systémy zásobování teplem | Technické zařízení budov | Inženýrské sítě | Partner VČP, a. s.

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 28. 07. 2009